یک دیوار طرح دار که چشم شما را به سمت طرفین یا به بالا بکشد ایجاد کنید