پودر خشک به وسیله یک تفنگ الکترواستاتیک به سطح بیرونی فلز شلیک می‌شود