نارنجی ما را به یاد برگریزان پاییز می اندازد

رنگ نارنجی پرتقال برش خورده | شرکت ارغوان

رنگ نارنجی

نارنجی از رنگ های گرم است و از ترکیب قرمز و زرد حاصل می شود. هر رنگی ویژگی های خاصی دارد. نارنجی نیز از این قاعده ... ادامه مطلب