خصوصیات سفید

مروارید سفید داخل صدف | شرکت ارغوان

رنگ سفید

رنگ سفید در بین فام های خنثی دسته بندی می شود. سفید خاص است و تمامی رنگ های طیف رنگ را در خود دارد.  هر رنگی ... ادامه مطلب