تمام قاب ها و قطعات پلاستیکی و رنگی که قابل جداکردن است بردارید