تفاوت بنفش و ارغوانی

رنگ ارغوانی | شرکت ارغوان

رنگ ارغوانی

ارغوانی جزو رنگ های ثانویه است و از ترکیب قرمز و آبی تشکیل می شود. در واقع از نظر بیشتر افراد ارغوانی همان بنفش است. هر ... ادامه مطلب
رنگ بنفش شیر و کهکشان | شرکت ارغوان

رنگ بنفش

بنفش جزو رنگ های ثانویه است و از ترکیب قرمز و آبی تشکیل می شود. هر رنگی ویژگی های خاصی دارد. همانند همه رنگ ها، رنگ ... ادامه مطلب