بنفش یا ارغوانی شهر در سایه ماه و گل های بنفش

رنگ بنفش

بنفش جزو رنگ های ثانویه است و از ترکیب قرمز و آبی تشکیل می شود. هر رنگی ویژگی های خاصی دارد. همانند همه رنگ ها، رنگ ... ادامه مطلب