برای پاک کردن چسب از روی پوست بدن از ترکیب روغن نارگیل و جوش شیرین استفاده کنید.