با استفاده از یک کارت بانکی بلااستفاده جای باقیمانده از استیکر و برچسب را بتراشید.