ارغوانی نماد چیست

رنگ ارغوانی | شرکت ارغوان

رنگ ارغوانی

ارغوانی جزو رنگ های ثانویه است و از ترکیب قرمز و آبی تشکیل می شود. در واقع از نظر بیشتر افراد ارغوانی همان بنفش است. هر ... ادامه مطلب