نوروز مبارک

حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت         آری به اتفاق جهان می‌توان گرفت

 

در شکفتن جشن نوروز برایتان سرسبزی جاودان، اندیشه ای پویا و شادی فراوان آرزومندیم.

امید است با آمدن بهار و رخت بربستن ناملایمات، با افکار نو تصمیمات نو بگیریم و به اتفاق، دنیایی نو بسازیم.

 

نوروز بر شما مبارک

 

خانواده ارغوان